Superposition alap

Aktuális árfolyam (2024. 07. 16.) 1.8703 Ft
Befektetési stratégia  
A szuperpozíció elve érvényesül a fizikában hullámok összegződésekor. Néhol kioltják egymást, máshol erősítik. A Superposition Alap ezt a modellt veszi alapul befektetései kiválasztásakor. A befektetési lehetőségeket különböző szempontok alapján megvizsgálva azokat választja ki, amelyeknél az eltérő megközelítések egymást erősítő eredményt adnak. Az elemzések során használt módszerek lehetnek fundamentális, statisztikai vagy technikai szemléletűek is. Megfelelő lehetőség híján az Alap tőkéje alacsony kockázatú eszközökbe kerül.
Visszatekintő hozamok  
3 hónap: -1.8%
1 év: 21.41%
Indulás óta (évesítve): 6.16%
Indulás óta (összesen): 69.32%
Superposition Származtatott Befektetési Alap  
Alapkezelő: HOLD Alapkezelő Zrt.
Portfóliókezelő: Szabó Dávid
Forgalmazók: HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  Concorde Értékpapír Zrt.
  Equilor Befektetési Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Típus: Nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap
Devizanem: HUF
Aktuális árfolyam (2024. 07. 16.): 1.870306 Ft
Nettó eszközérték (2024. 07. 16.): 0 millió Ft
Alap indulásának ideje: 2014.01.21
ISIN kód: HU0000713243
Alapkezelési és forgalmazási díj aktuális mértéke: évi 1,25%
Küszöbhozam: RMAX
Sikerdíj: Küszöbhozam felett elért hozam 20%-a
A Superposition Alap adatlapja a BAMOSZ honlapján.
Superposition Származtatott Befektetési Alap, B sorozat  
Aktuális árfolyam (2024. 07. 16.): 1.620713 Ft
Nettó eszközérték (2024. 07. 16.): 0 millió Ft
ISIN kód: HU0000718986
Superposition Származtatott Befektetési Alap, C sorozat  
Aktuális árfolyam (2024. 07. 16.): 1.58925 Ft
Nettó eszközérték (2024. 07. 16.): 0 millió Ft
ISIN kód: HU0000718994
Jogi nyilatkozat  

E honlapon szereplő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk pontosságára, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges hiányosságok vagy pontatlanságok miatt. A közölt információk nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, mindezek alapján hozott befektetési döntésekért és annak következményeiért nem vállalunk felelősséget. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein, vagy a www.hold.hu honlapon elérhető hivatalos Tájékoztatóból, Kezelési szabályzatból, és Kiemelt befektetői információkból.

Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A 78/2014 (III. 14.) Kormányrendelet 23. § (1) bekezdése szerint az Alap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe a Kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. Az Alap teljes nettósított kitettsége nem haladhatja meg a Kormányrendeletben meghatározott mértéket. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A fenti hozamadatok vételi és visszaváltási jutalék, továbbá adó levonása nélkül kerültek kiszámolásra.